Sundur­liðanir


Hluti ríkissjóðs af brúttósölu ÁTVR

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

*Áfengisgjald sem hér er tilgreint er reiknað út eftir seldu magni

Skipting á skattskyldum alkóhóllítrum
eftir skattflokkum 2015

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.
Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.

*Áfengisgjald á alkóhóllítra er eins og það stendur í árslok

Hlutfallsleg skipting á sölu áfengis í lítrum 2010-2015

 • Sterkt vín >= 22%
 • Létt vín og styrkt <= 22%
 • Bjór
Sala áfengis 2010-2015 og breyting milli ára
Í þúsundum lítra
Heildarsala áfengis Breyting í prósentum Létt vín og styrkt <=22% alk. Breyting í prósentum Sterkt áfengi >22% alk. Breyting í prósentum Bjór Breyting í prósentum
2010 18.942 -5,09% 3.146 -4,29% 828 -9,90% 14.968 -4,97%
2011 18.438 -2,66% 3.210 2,03% 798 -3,62% 14.430 -3,59%
2012 18.537 0,54% 3.315 3,27% 756 -5,26% 14.466 0,25%
2013 18.653 0,63% 3.458 4,31% 717 -5,16% 14.478 0,08%
2014 19.216 3,02% 3.506 1,39% 739 3,07% 14.971 3,41%
2015 19.603 2,01% 3.556 1,43% 766 3,65% 15.281 2,07%
Heildarsala áfengisÞúsundir lítra

Léttvín og styrkt <= 22% alk.Þúsundir lítra

Sterkt áfengi >22% alk.Þúsundir lítra

BjórÞúsundir lítra

Sala áfengis
með virðisaukaskatti

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sala tóbaks
án virðisaukaskatts

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Selt magn tóbaks
2015 2014 Breyting
Neftóbak (kg) 36.117 32.855 9,9%
Reyktóbak (kg) 12.974 12.787 1,5%
Vindlar (stk.) 6.014.049 6.305.151 -4,6%
Vindlingar (karton) 1.067.865 1.088.096 -1,9%
Skipting tóbakssölu
heildarvelta 9,5 ma.kr.

 • Neftóbak 7,8%
 • Reyktóbak 3,5%
 • Vindlar 4,1%
 • Vindlingar 84,6%
Sala áfengis í lítrum talið
Sala rauðvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 49,7%
 • Stærri en 800 ml 50,3%
Sala hvítvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 47,8%
 • Stærri en 800 ml 52,2%
Áfengissala mæld í hreinum vínanda
sala 2015 1.412 þús. alk.ltr.

Þúsundir alkóhóllítra

 

 • Sterkt vín
 • Létt vín
 • Bjór
Skipting Áfengissölu
Heildarvelta 24,5 MA.KR.

Neysla á hreinu alkóhóli á mann
15 ára og eldri

Alkóhóllítrar

 

 • Heildarsala
 • Sala ÁTVR
Skipting bjórsölu
Sala 2015 15.246 þús. ltr.

 • Innfluttur bjór
 • Innlendur bjór
Þróun neysluverðsvísitölu og verð á áfengi

 • Rauðvín
 • Viskí
 • Bjór
 • Neysluverðsvísitala
Fjöldi seldra vara

 • Hlutfall af fjölda tegunda í vöruvali
 • Hlutfall af tekjum
Heildarsala rauðvíns í lítrum
skipting eftir löndum

 • Ítalía 31,3%
 • Chile 21,5%
 • Spánn 19,9%
 • Suður-Afríka 6,9%
 • Argentína 6,8%
 • Frakkland 5,9%
 • Bandaríkin 4,2%
 • Ástralía 2,9%
 • Önnur lönd 0,5%
Heildarsala hvítvíns í lítrum
skipting eftir löndum

 • Ítalía 16,3%
 • Þýskaland 16,2%
 • Chile 15,5%
 • Suður-Afríka 13,3%
 • Spánn 12,5%
 • Bandaríkin 8,2%
 • Frakkland 7,6%
 • Ástralía 4,8%
 • Argentína 4,1%
 • Önnur lönd 1,5%
Þróun sölu rauðvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu rauðvíns

 • Ítalía
 • Chile
 • Spánn
 • Ástralía
 • Frakkland
 • Suður-Afríka
 • Önnur lönd
Þróun sölu hvítvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu hvítvíns

 • Ítalía
 • Chile
 • Ástralía
 • Frakkland
 • Suður-Afríka
 • Þýskaland
Heildarsala áfengis í lítrum
skipting eftir löndum

 • Ísland 56%
 • Danmörk 12%
 • Ítalía 4%
 • Holland 3%
 • Þýskaland 3%
 • Spánn 3%
 • Chile 3%
 • Önnur 49 lönd 16%
Sala vindla á mann
15 ára og eldriStk.

Sala vindlinga á mann
15 ára og eldriPakkar

Sala reyktóbaks á mann
15 ára og eldriGrömm

Sala neftóbaksTonn

Verðlagning áfengis

 • Smásöluálagning ÁTVR
 • Skattar
 • Innkaupsverð frá birgjum
Tíu söluhæstu tegundir eftir helstu vöruflokkum
Hvítvín, 3.000 ml kassavín
Hvítvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Rauðvín, 3.000 ml kassavín
Rauðvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Lagerbjór, 500 ml
Öl og aðrar bjórtegundur